Průběh realizace

Elektrárna s dotací

zadání poptávky klient (K) 

prohlídka místa, získání vstupních informací a souvislostí K + firma (F) (Nepoužíváme obchodní zástupce)

vyhotovení nabídky F

přijetí nabídky K

dohoda termínu realizace K + F

podpis smlouvy o dílo K + F

žádost o připojení fotovoltaiky k distribuci ČEZ K + F (příp. plná moc)

záloha na materiál bankovním převodem K

podpis smlouvy o připojení s distribucí ČEZ K + F

založení žádosti o dotaci Nová zelená úsporám K + F

instalace venkovní nosné konstrukce a fotovoltaických panelů F

první platba za práci bankovním převodem K

realizace vnitřní elektroinstalace F

zprovoznění – připojení k distribuci ČEZ ve zkušebním provozu F

druhá platba za práci bankovním převodem K

elektro projekt, elektro revize F

dokumentace provedení díla a plateb F

oficiální připojení do distribuční sítě ČEZ

doplatek zbytku ceny bankovním převodem K

výplata dotace NZÚ klientovi